Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de ergotherapeut.

Betalingsvoorwaarden:

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 • U bent voor iedere behandeling door de ergotherapeut (zowel een advies als een consult) een behandelvergoeding verschuldigd conform het tarief van uw zorgverzekeraar. Voor het geldende tarief dat uw verzekeraar hanteert, verwijzen we naar de website van uw verzekeraar.
 • De ziektekostenverzekeraar vergoedt 10 uur ergotherapie in een kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer. Het is zinvol om hiernaar te informeren bij uw verzekeraar.
 • Wanneer u de behandeling zelf betaalt, hanteert de ergotherapeut het geldende tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl).
 • Wanneer u zelf de behandelingen rechtstreeks betaalt, ontvangt u een factuur voor de uitgevoerde behandeling.
 • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 • U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer (IBAN NL57 KNAB 0257 4071 97) ten name van M. Hulstein, Ergotherapie Zeewolde Balans Werkt te Zeewolde. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 • Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 • Tot de dag van de betaling zal de behandeling tijdelijk worden stopgezet.
 • Indien de ergotherapeut u een aanmaningsbrief stuurt, dan wordt u hiervoor € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 • De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.